Crux av Mørket

54 teksty – auto­rem jest Crux av Mørket.

Ty wca­le nie masz problemu
z szybką prze­mianą materii...

Srasz po pięć ra­zy na dzień
bo jes­teś FULL OF SHIT! 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 6 lutego 2015, 10:28

Kochliwy Morderca

Wiesz dob­rze, mój naj­droższy skarbie,
że na tym świecie jest ma­sa ludzi,
którzy na to żeby żyć nie zasługują.

Tak bar­dzo się o Ciebie martwię.

Dla Ciebie za­biłbym ich wszystkich.
Po­pod­rznałbym gardła tym wsza­wym szujom.
Każde­go skur­wy­syna, który [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 25 stycznia 2015, 20:28

Łzy Wampira

Nikt nie płacze tak jak wam­pir.

Będąc stworze­niem mro­ku łzy krwa­we wy­lewam
przez ludzi przepędzo­ny
do swo­jej kryjówki po­nurej,
gdzie w sa­mot­ności dzielę sam z sobą niedolę.

Wokół me­go ser­ca
wszys­tko jest [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 24 stycznia 2015, 11:16

Wróciłaś.
Jes­teś tu, ze mną.
I już nig­dy nie odchodź..
Prze­cież Ty i ja no­simy na głowie jeden
i ten sam czar­ny kaptur...

Bez niego nie jes­teśmy sobą. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 19 stycznia 2015, 00:16

Szept Pająków

Za­kap­turzo­ny Druid bez twarzy.
Czar­nej ma­gii me­lodia wy­doby­wająca się
z mis­tycznej piszczałki roz­no­si się
po szkarłat­no - li­liowym niebie o zmierchu.

Zachód słońca wi­ta is­to­ty mroku.
Duchy mglis­tej krainy umarłych
zeb­rały się wokół rozpalonego
na górzys­tej po­lanie ogniska.

Wprowadź [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 10 fiszek • 18 stycznia 2015, 09:02

UNDERTAKER

Chcę zos­tać Un­derta­kerem - 
zakładu pog­rze­bowe­go właści­cielem.
Chcę wzbudzać strach i sza­cunek
wśród ludzi na myszy w nie­dzielę.

Chcę no­sić czar­ny gar­ni­tur
i czar­ny, piękny ka­pelusz.
Na życie chcę swo­je za­rabiać
zmarlaków [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 17 stycznia 2015, 00:01

Zemsta Zza Grobu

Przy­bywam z zaświatów.
Na­wie­dzam wasz dom.
Dręczy­liście mnie za życia,
więc te­raz ja was będę dręczył.
Nie ma prze­cież ni­kogo,
kto by mnie w tym wyręczył...

Było was tak wielu a ja [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 16 stycznia 2015, 23:53

Two Hands

Lu­bię Cię
i jes­tem Ci wdzięczny za to, że jesteś,
bo dzięki To­bie nie muszę już
zmuszać się do lu­bienia siebie...

Ty mnie też lubisz,
tak sa­mo jak ja Ciebie
i ra­zem nam jak w niebie.

Niech [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 15 stycznia 2015, 00:29

KAZACZOK

Chleją śli­wowicę - to dla nich codzienność.
Kiedy im się zachce, zgwałcą jakąś piękność.
Kiedy kap­rys in­ny to za­biją chłopa
a po­tem za­tańczą ra­zem kazaczoka.

Rus­cy zwy­rod­nial­cy diabła mają w oczach.
Tam, na po­lu wal­ki za­bijają wroga.
Woj­na to ich żywioł, im już nie zależy...
Bo to ni­hiliści - dla nich nie ma Boga. 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 12 stycznia 2015, 12:23

Szept Diabła

Sza­tańskie szep­ty słyszę w mej głowie.
On ku­si mnie ciągle bym zło dlań uczynił.
Znów boję się co dziś straszne­go mi powie,
bym siebie za je­go pod­stępy winił.

Czy on tu za­mie­szkał, bo piekło mam w [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 10 stycznia 2015, 19:12

Crux av Mørket

Crux av Mørket

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

14 sierpnia 2015, 13:39fyrfle sko­men­to­wał tek­st Ty wca­le nie masz [...]

6 lutego 2015, 10:39tomek43i sko­men­to­wał tek­st Ty wca­le nie masz [...]

6 lutego 2015, 10:28Crux av Mørket do­dał no­wy tek­st Ty wca­le nie masz [...]

25 stycznia 2015, 20:28Crux av Mørket do­dał no­wy tek­st Kochliwy Mor­derca

24 stycznia 2015, 11:16Crux av Mørket do­dał no­wy tek­st Łzy Wam­pi­ra

19 stycznia 2015, 00:16Crux av Mørket do­dał no­wy tek­st Wróciłaś. Jesteś tu, ze mną. I [...]

19 stycznia 2015, 00:01Crux av Mørket sko­men­to­wał tek­st Szept Pająków

18 stycznia 2015, 23:24Crux av Mørket sko­men­to­wał tek­st Szept Pająków

18 stycznia 2015, 09:02Crux av Mørket do­dał no­wy tek­st Szept Pająków